قیمت خانه‌های دربند تهران / این واحد ۳۶ میلیارد تومان می‌ارزد + جدول