هنری رویس: از کارآموزی در خط آهن تا بنیان‌گذاری رولزرویس