مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، دارو و شیر خشک یک درصد شد