خیز ایران و گرجستان برای یک اتفاق مهم/ قیمت‌ها به کاهش دل بستند/ دینار عراق ثابت ماند