گزارش روزانه بورس 2 اردیبهشت/ رشد 27 هزار واحدی شاخص کل