اتوبوس برقی داخلی امسال هم به ایستگاه‌ها تهران نمی‌رسد