ویدیو| صحنه تلخ زانو زدن دیوید تیلور/ رقیب حسن یزدانی در شوک فرو رفت