اشک‌های نماینده مالت و رئیس شورای امنیت از سخنان نماینده فلسطین درباره رنج‌های غزه