تبریک عید فطر توسط رئیس دولت امارات و دبیرکل اوپک به رییسی