اقدام به خودکشی جوان تهرانی در ایستگاه مترو سرسبز / جزئیات