دادستان کل کشور: بنا نداریم برای نوامیس این مملکت پرونده قضائی درست کنیم | بعد از تذکر و تعهد و اصلاح پوشش، فرد به منزل برمی‌گردد