کنایه تند شیخ رائد صلاح خطاب به صهیونیست‌ها؛ اگر ۱۰۰۰ گاو قرمز هم قربانی کنید...