حضور ناوگروه‌های نیروی دریایی در آب‌های بین المللی