هر آنچه که در که حادثه اصفهان گذشت/ وقتی تیر صهیونیست‌ها به سنگ خورد