کمیته انضباطی با پرسپولیس رفتار متفاوت نداشته باشد؛ نورافکن محروم شد و اسماعیلی‌فر هم باید محروم شود