رونالدو ریش گذاشت ؛ چهره ابرستاره فوتبال جذاب‌تر شد | تصاویر