اوسمار خط مشی گل محمدی را دنبال می کند | پرسپولیس منتظر لغزش استقلال است