استقلال با اصالت ترین تیم آسیاست؛ حسادت نکنید! | پرسپولیس اجازه قهرمانی ندارد