فوری؛ بمباران شدن یک پایگاه نظامی در عراق + جزئیات