به صرفه ترین قیمت برای بیمه موتورسیکلت / سقف پوشش شخص ثالث چقدر است؟