توضیح امیرعبداللهیان درباره ریزپرنده‌های ساقط‌ شده در اصفهان