کاهش تولید نفت در جهان/ عربستان به توافق اوپک پلاس وفادار ماند