گرامیداشت روز ارتش از سوى سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض