امکان ثبت‌نام مجدد در آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت