معاون نخست وزیر طالبان: سد «کجکی» پر از آب شده است