رفع اختلال سامانه نسخه‌نویسی "بیمه سلامت" تا پایان هفته جاری