تصاویر جدیدی از برخورد موشک‌ها به سرزمین‌های اشغالی