وزیر صمت: مردم لاستیک دولتی نخرند/ این لاستیک‌ها سهمیه دولتی نیست