تولید نفت ایران به 3 میلیون و 250 هزار بشکه در روز رسید