بیانیه موزه دفاع مقدس به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران