آغاز معاملات بورس با خروج پول حقیقی/ سایه ترس به بازار بازگشت