پرداختی جدید برای دارندگان سهام عدالت | ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چقدر است؟