«خاورمیانه» در لبه پرتگاه قرار دارد / صحبت عجیب بورل درباره حمله اسرائیل به ایران