بیشترین و کمترین فروش در میان پالایشگاه‌های بورسی مشخص شد +جزئیات