قاسم‌پور در چه شرایطی حضور در آلبانی را از دست می‌دهد؟