رایزنی وزیر امور خارجه کشورمان با دبیر کل سازمان ملل