39 بازیکن به اردوی تیم ملی والیبال مردان دعوت شدند