استخدام کارگر ساده در تولیدی آرمان بهداشت ایرانیان در تهران