در دیدار سال ۱۳۵۷، فرح با آیت‌الله خویی رهبر شیعیان عراق چه گذشت؟