استخدام مدیر مالی در بازرگانی صنعتی دان ارتباط گویا در کمالشهر البرز