استخدام گرافیست سنیور در سوپر فراست ایران در محدوده قیطریه تهران