چرا جلسه شورای امنیت بدون صدور بیانیه یا قطعنامه‌ پایان یافت؟ | پاسخ مهم سخنگوی وزارت امور خارجه