حقوق وزارت کار کارگران در سال ۱۴۰۳ چقدر شده است؟ + جزییات دقیق