تصاویر ماهواره دیده نشده از خسارت وارده به پایگاه نواتیم پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل / فیلم و عکس