حادثه برای هم‌بازی سردار آزمون؛ اندیکا سکته کرد؟ +عکس