نحوه تذکر پلیس به بی‌حجاب‌ها در روز اول اجرای طرح نور / فیلم