تنش‌های سیاسی تا چه میزان بر رشد قیمت دلار موثرند؟