جزییات تغییر ساعات کاری ادارات اعلام شد/ پنجشنبه‌ها تعطیل شد