اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره وضعیت بنزین