قیمت گوشی های قلم دار سامسونگ / این مدل ۶۸ میلیون آب می خورد!